Починаючи із 2018 року усі номери Вісника публікуються на іншій платформі. Для того, щоб переглянути номери Вісника, просимо перейти за посиланням:

Новий сайт (платформа Вісника)

Вісники за 2018, 2019 рік (архів Вісника на новій платформі)


Друкується за ухвалою вченої ради

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"


 

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт з напряму “Фізичне виховання і спорт”

(Затвердженонаказами Міністерстваосвіти і науки України від 09.03.2016 № 241, додаток 9).


 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформаці: Серія КВ №12601–1485Р від 18.05.2007 р.


 

Журнал відображається в базах даних:

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

Google Sholar 

Українські наукові журнали (USJ) 

Universal Impact Factor 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)  

Ulrich's Periodicals Directory (Ulrichsweb) 

International Scientific Indexing (ISI) 

ROAD 

 


ISSN 2411-4707
Key title:Vìsnik Prikarpatsʹkogo unìversitetu. Serìâ Fìzična kulʹtura (Online)
Abbreviated key title: Vìsn. Prikarpat. unìv., Ser. Fìz. kulʹt. (Online)
Parallel title: Newsletter of Precarpathian University. Physical culture
URL: http://visnykfc.pnu.edu.ua/
URL: http://journals.pu.if.ua
ISSN 2411-4707 (Online), ISSN 2078-3396 (Print)