Усі наукові статті, що подаються до редакції рецензуються.


 

Під час рецензування:

  • Рукописи статей розглядаються редакторами на предмет відповідності тематиці журналу та вимогам, що висуваються від редакції.
  • Далі редакція спрямовує статті рецензентам, які роблять висновки щодо відповідності змісту статті та її назви, щодо узгодженості змісту статті із сучасними науковими досягненням та теоретичними положеннями, щодо відповідності змісту статті до сучасних вимог викладання наукового тексту, щодо наочності представлених у статті таблиць і рисунків, щодо доцільності публікації статті з огляду на опубліковані раніше роботи з тематики, що розглядається у статті.
  • За наявності у рецензентів зауважень, в рецензії вказується в чому полягає наукова цінність отриманих результатів, висловлюються рекомендації щодо необхідності внесення певних коректив та про можливість публікації статті у журналі після внесення певних коректив авторами статті.

У випадку відхилення статті від публікації, авторам спрямовується обґрунтована відмова. Статті, що отримали негативну рецензію, повторно до розгляду не приймаються.