Друкується за ухвалою вченої ради

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"


 

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт з напряму “Фізичне виховання і спорт”

(Затвердженонаказами Міністерстваосвіти і науки України від 09.03.2016 № 241, додаток 9).


 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформаці: Серія КВ №12601–1485Р від 18.05.2007 р.


 

Журнал відображається в базах даних:

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

Google Sholar 

Українські наукові журнали (USJ) 

Universal Impact Factor 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)  

Ulrich's Periodicals Directory (Ulrichsweb) 

International Scientific Indexing (ISI) 

ROAD 

 


ISSN 2411-4707
Key title:Vìsnik Prikarpatsʹkogo unìversitetu. Serìâ Fìzična kulʹtura (Online)
Abbreviated key title: Vìsn. Prikarpat. unìv., Ser. Fìz. kulʹt. (Online)
Parallel title: Newsletter of Precarpathian University. Physical culture
URL: http://visnykfc.pnu.edu.ua/
ISSN 2411-4707 (Online), ISSN 2078-3396 (Print)